04. May 2010.

Početak realizacije virtuelne škola "Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji"

Aktivnosti u okviru Drugog obrazovnog programa "Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji" se nastavljaju 4. maja 2010. godine kroz  virtuelnu školi na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći forum i čet sesije specijalno dizajnirane za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima procesa kreiranja lokalnih politika razvoja na nivou lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.

 

Više o tome:

http://www.eulokalnepolitike2.bos.rs/

Vesti