04. May 2010.

Treći obrazovni program "Politika Evropske unije u oblasti zdravstva"

Treći obrazovni program "Politika Evropske unije u oblasti zdravstva" u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u EU"  realizuje se u periodu od 4 - 8. maja 2010. godine za 30 polaznica i polaznika zaposlenih  u organima centralne uprave, lokalnih samoupravama, Izvršnog veća AP Vojvodine i zdravstvenim ustanovama koji rade na poslovima koji su vezani za sprovođenje zdravstvene politike u procesu evropskih integracija Republike Srbije. 

Vesti