12. May 2010.

Početak novog obrazovnog modula "Osnovi prava i politike Evropske unije"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i Fridrih Ebert fondacijom pokrenuo je ciklus obuke „Osnovi prava i politike Evropske unije“ u okviru projekta "Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija". Obuka će se realizovati u prostorijama Beogradske otvorene škole od 11. maja do 22. juna 2010.

 

Kroz interaktivna predavanja, radionice i simulacije polaznice i polaznici, zaposleni u Ministarstivima, Vladinim agencijama, će imati mogućnost da steknu osnovna znanja o pravnom sistemu i institucijonalnoj strukturi Evropske unije kao i metodama donošenja odluka i kreiranju praktičnih politika unutar unije.

Vesti