12. May 2010.

Studijska poseta Briselu na obrazovnom programu „Regionalna politika Evropske unije“

U okviru naprednog obrazovnog programa "Regionalna politika Evropkse unije“, na  projektu Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”  koji Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd, organizovana je studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu za 30 polaznika, u periodu od 10. do 14. maja 2010. godine.

Vesti