08. Jun 2010.

Nova studijska poseta Briselu u okviru obrazovnog programa „Politika EU u oblasti zaštite životne sredine“

U okviru naprednog obrazovnog programa "Politika EU u oblasti zaštite živozne sredine“, na  projektu Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”  koji Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd, organizovana je studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu za 30 polaznika, u periodu od 7. do 11. juna 2010. godine.

Vesti