11. Jun 2010.

Okrugli sto: „Partnerstvo za evropske integracije – modeli uspešne saradnje OCD i državne uprave u procesu kreiranja i upravljanja razvojnim politikama"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole je u okviru Sajma organizacija civilnog društva, 10. juna  2010. u Velikoj sali Skupštine grada Beograda organizovao okrugli sto na temu: „Partnerstvo za evropske integracije – modeli uspešne saradnje organizacija građanskog društva i državne uprave u procesu kreiranja i upravljanja razvojnim politikama na lokalnom nivou“

 

Na okruglom stolu Centar za evropske integracije su prikazani rezultati realizovanih projekata i najavljene nove aktivnosti. Učešće u raspravi su uzeli partneri i saradnici Beogradske otvorene škole, predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije i Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda.

Vesti