08. Sep 2010.

Realizovan uvodni seminar na projektu „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uvodnim seminarom održanim 7. septembra 2010. godine je započeo realizaciju obrazovnog programa u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“.

 Sve prisutne polaznike/ce u okviru svečanog ostvaranja obrazovnog programa pozdravili su partneri da projektu: Danko Runić, direktor Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju grada Beograda i Mirko Popović ispred profesionalnog tima Centra ze evropske integracije Beogradske otvorene škole.

 Uvodnim seminarom polaznicima je predstavljena metodologija na obrazovnom programu kao i rezultati analize potreba OCD koja je prethodno sprovedena. Uvodni seminar je istovremeno predstavljao priliku da se svi polaznici/ce međusobno i lično upoznaju, što predstavlja odličnu bazu za buduće umrežavanje i zajednički rad u nastavku obrazovnog programa.

Vesti