15. Sep 2010.

Početak prvog obrazovnog modula: „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) započeo realizaciju obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“ 14. septembra 2010.

 Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 15 organizacija civilnog društva sa teritorije grada Beograda, su imali priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja o tome kako funkcioniše lokalna samouprava u Srbiji, o konceptu partnerstva, vrstama, načinu izgradnje, te značaju partnerstvog pristupa u procesu evropskih integracija.

 Aktivnosti na obrazovnom programu se nastavljaju sledeće nedelje kroz forumsku debatu na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći forum specijalno dizajniran za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima procesa izgradnje partnerskih odnosa na nivou lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.

Vesti