29. Sep 2010.

Nastavak obrazovnog modula: „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) nastavio je sa  realizacijom obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“ održavanjem drugog seminara 28. septembra 2010.

 Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 15 organizacija civilnog društva sa teritorije grada Beograda, su imali priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja o tome kako funkcioniše partnerstvo organizacija civilnog društva sa lokalnom samoupravom, biznis sektorom, kao i između samih organizacija. Na kraju dana polaznici i polaznice su upoznali sa veštinom komunikacije kao načinom jačanja funkcija OCD.

Aktivnosti na obrazovnom programu se nastavljaju sledeće nedelje kroz forumsku debatu na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći forum specijalno dizajniran za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima procesa izgradnje partnerskih odnosa i načinima komunikacijske strategije na nivou lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.

Vesti