08. Oct 2010.

Konsultativna radionica u okviru projekta Net2Dialogue

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert realizuju Konsulativnu radionicu, prvu u nizu aktivnosti na projektu Civilno ruštvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga. Konsultativna radionica, održava se 1-2. novembra u hotelu Relax u Kovačici.

 U ovoj fazi projekta, učesnicima će kroz dvodnevnu diskusiju biti predstavljena pozitivna iskustva zemalja članica Evropske unije, u pogledu saradnje između institucija EU i organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine.Konsultativna radionica je zamišljena kao jedan od mehanizama za razvoj dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti u procesu evropske integracije Republike Srbije. Ova aktivnost predstavlja polaznu osnovu za razvoj modela unutar koga će predstavnicima organizacija civilnog društva biti omogućeno učešće u implementaciji politike zaštite životne sredine u skladu sa Nacionalnim planom integracije Republike Srbije u EU.

 Cilj projekta Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija:usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga je razvoj održivog dijaloga između EU i organizacija civilnog društva u Srbiji, kroz njihovo aktivno učešće u primeni zakona i kreiranju politike životne sredine.

 Projekat se izvodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru projekta ’’Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU’’

Vesti