27. Oct 2010.

Nastavak obrazovnog modula: „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) nastavio je sa  realizacijom obrazovnog modula „Evropske integracije i lokalane politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“ održavanjem drugog seminara 26. oktobra 2010.

 Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 15 organizacija civilnog društva sa teritorije grada Beograda, su imali priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja o specifičnim lokalnim politikama razvoja na lokalnom nivou – politici u oblasti zdravsta, socijalne zaštite, inkluzije i zaštite životne sredine.

 Aktivnosti na obrazovnom programu se nastavljaju sledeće nedelje kroz forumsku debatu na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći forum specijalno dizajniran za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima politike inkulzije i smanjenja siromaštva.

Vesti