05. Nov 2010.

Održana konusltativna radionica u Kovačici

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Friedrich Ebert, realizovali su Konsultativnu radionicu, prva u nizu aktivnosti u okviru projekta ’’Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i  unapređenje dijaloga’’. Konsultativna radionica realizovana je u periodu 31. oktobar – 2. novembar u Kovačici. U ovoj trodnevnoj diskusiji, pored predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, učestvovali su i predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Konsultativna radionica zamišljena je kao jedan od mehanizama za razvoj dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti u procesu evropske integracije Republike Srbije. Ova aktivnost predstavlja polaznu osnovu za razvoj modela unutar koga će predstavnicima organizacija civilnog društva biti omogućeno učešće u implementaciji politike zaštite životne sredine u skladu sa Nacionalnim planom integracije Republike Srbije u EU.

Vesti