29. Nov 2010.

Nastavak aktivnosti na projektu "Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga"

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert realizuju Trenig o pisanju predloga praktične politike , drugu u nizu aktivnosti na projektu Civilno ruštvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga. Trening o pisanju predloga praktične politike, održava se 6-10. decembra  u hotelu Grand na Kopaoniku.


Trening ima za cilj unapređenje veština pisanja predloga praktične politike u oblasti zaštite životne sredine. Trening se sastoji od 3 radna dana sa po dvanaest 90-minutnih interaktivnih predavanja i radionica i pruža jednu od polaznih osnova za uspešno sprovođenje zamišljenog modela unutar projektnog ciklusa – pisanja predloga za praktičnu politiku.

 

Cilj projekta Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija:usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga je razvoj održivog dijaloga između EU i organizacija civilnog društva u Srbiji, kroz njihovo aktivno učešće u primeni zakona i kreiranju politike životne sredine.


Projekat se izvodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru projekta ’’Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU’’.

Vesti