24. Dec 2010.

Održana konfrerencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u Beogradu

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert organizovali su Konferenciju o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou 23. decembar 2010. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovom prilikom raspravljalo se i o primeni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja. Cilj konferencije je unapređenje sprovođenja zakona na lokalnom nivou, gde su najčešći problemi iz oblasti životne sredine.

 

Unapređenje komunikacije između svih nivoa vlasti, civilnog i privatnog sektora i javnosti uopšte, bitan je uslov za efikasno sprovođenje zakona iz oblasti životne sredine, složili su se učesnici konferencije. Zaključeno je da je još jedan od uslova za poboljšanje opšte slike u ovoj oblasti i usaglašavanje lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom, kako bi bili lakše sprovodivi. Takođe, opšti je interes da se svest javnosti o životnoj sredini podigne na viši nivo i da se, paralelno sa tim procesom, sistem obrazovanja u ovoj oblasti unapredi.  

 

Konferencija je deo projekta „Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine“ i organizovana je u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije.

Vesti