28. Jan 2011.

Uspostavljena saradnja sa Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja

Na sastanku predstavnika Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja održanog 27. januara 2011. godine razgovarano je o mogućim oblicima saradnje na tekućim i budućim projektima.

 

Postignut je dogovor da Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja bude saradnik na projektu ’’Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije  Evropskoj uniji’’, koji realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Kancelarija za evropske integracije. Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja će se aktivno uključiti u ovaj projekat, tako što će pozvati sve nedovoljno razvijene opštine da delegiraju ljude koji pokazuju interesovanje za dalje usavršavanje i dođu na obuku koja će biti od koristi za njihovu lokalnu. Sagovornici su se složili da će Kancelarija za održivi razvoj i BOŠ nastaviti saradnju i na budućim projektima.

Vesti