31. Jan 2011.

Uspešno realizovano istraživanje u Bratislavi u okviru projekta “Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji”

U okviru projekta “Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji” koji sprovodi Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole zajedno sa Pontis fondacijom iz Slovačke održan je set sastanaka u relevantnim slovačkim institucijama  koje se bave politikom upravljanja otpadom u Bratislavi. Studijska poseta je trajala u periodu od 26 - 28. januara 2011. godine i tom prilikom intervjuisane su predstavnici sledećih institucija: Centar za upravljanje otpadom i Bazelsku konvenciju Slovačke agencije za životnu sredinu kao stručni organ Ministarstva životne sredine Slovačke republike, Slovački fond za reciklažu kao i departmant za životnu sredinu Gradske uprave grada Bratislave u Slovačkoj. Sledeća aktivnost je pisanje Policy Paper-a u pomenutoj oblasti bazirajući se na primerima dobre prakse u Slovačkoj.

Vesti