01. Feb 2011.

Treći sastanak Radne grupe za izradu programa „ Politika Evropske unije u oblasti životne sredine“

U okviru projekta „ Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“ 1. februara 2011. održan je treći sastanak Radne grupe koja je zadužena za izradu nacrta prvog obrazovnog programa „ Politika Evropske unije u oblasti životne sredine“.  U radu Radne grupe učestvuju predstavnici Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje.

 

Članovi Radne grupe su na prethodnom sastanku precizirali teme u okviru izabranih oblasti, dok je u okviru trećeg sastanka određen raspored i dinamika rada na obrazovnom programu.

Vesti