15. Mar 2011.

Predstavljen sažeti predlog za praktičnu politiku na temu Nula otpada kroz primer dobre prakse u Slovačkoj

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole organizovao je konferenciju, na kojoj je predstavljen Sažeti predlog za praktičnu politiku na temu „Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj“. Konferencija je deo projekta „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“ koji je sproveden u partnerstvu sa Pontis fondacijom iz Slovačke i Centrom za demokratiju. Prisutnima se ovom prilikom obratio i NJ.E. gospodin Jan Varoš, ambasador Republike Slovačke u Srbiji.

„Upravljanje otpadom na ekološki prihvatljiv način zasniva se na hijerarhiji mera kojima se pre svega nastoji maksimalno smanjiti količina generisanog otpada, zatim maksimalno upotrebiti i reciklirati otpad koji je nastao. Na kraju, otpad koji se ipak pojavio ili se nije ponovo upotrebio, obrađuje se ili odlaže na najmanje štetan način po zdravlje ljudi i životnu sredinu“ objasnila je Vlatka Tadić, iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i dodala da se primerom opštine Palarikovo iz Slovačke, koji je predstavljen u dokumentu, ukazuje na efikasne načine kako da se pomenuto i ostvari uvođenjem koncepta Nula otpada u praksu. Naime, opština Palarikovo smanjila je količinu odlaganja otpada na deponiju za 75% u periodu od 6 godina.

U oblasti upravljanja otpadom u Srbiji evidentan je niz problema. Ovaj dokument, na osnovu višemesečnog istraživanja, ukazuje da je cilj da se opcija deponovanja otpada primeni na kraju, jer deponije, kao što to hijerarhija upravljanja otpadom ukazuje, moraju biti poslednji čin u procesu upravljanja otpadom. Preporuka je da se pribegne usvajanju rezolucije o nultoj tački nastanka otpada (Zero Waste).

Vesti