12. Apr 2011.

Konstruktivni dijalog kao sledeća aktivnost na projektu Net2Dialogue održaće se u Ečki od 13 - 15. aprila 2011.

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Friedrich Ebert realizuju Konstruktivni dijalog, četvrtu u nizu aktivnosti u okviru projekta "Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga" (Net2Dialogue). Konstruktivni dijalog održava se u periodu 13 - 15. april 2011. godine u Ečki.

 

U ovoj fazi projekta Net2Dialogue, predstavnici javnih vlasti (Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja) razgovaraće sa predstavnicima 30 organizacija civilnog društva o preporukama za modalitete učešća OCD u sprovođenju politike životne sredine.

Vesti