04. May 2011.

Studijska poseta Briselu za najbolje izrađeni sažeti predlog za praktičnu politiku

Pontis fondacija iz Slovačke i Fond Centar za demokratiju proglasili su sažeti predlog za praktičnu politiku Centra za evropske integracije Beogradkse otvorene škole  za jedan od dva nabolje izradjena rada. Kao nagrada organizovana je studijska poseta Briselu u periodu od 26-29. aprila 2011.


Sažeti predlog za praktičnu politiku na temu „Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj"  Centar za evropke integracije izradio je u okviru projekta „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“, podržanog od strane Pontis fondacije iz Slovačke i Fonda Centar za demokratiju iz Srbije.


Kao jedan od autora nagrađenog rada, predstavnica Centra za evropske integracije, Vlatka Tadić, je tokom studijske posete Briselu posetila zvanične evropske institucije, asocijacije i nevladine organizacije, gde je sažeti predlog za praktičnu politiku i predstavljen. Tom prilikom ostvareni su kontakti sa svim zainteresovanim akterima za moguću dalju saradnju.

Vesti