05. May 2011.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obuke „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima obrazovnog modula „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“ u okviru projekta Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija, Centar za evropske integracije je 5. maja 2011. godine uspešno je okončao obuku za prvu polovinu  2011. godine.

Sve prisutne su pozdravili predstavnica Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i predstavnici Centra za evropske integracije Beogradkse otvorene škole. Nakon uručenja sertifikata pripremljen je i svečani koktel.

Obrazovni modul „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“ realizovan je u periodu od 17. marta do 5. maja 2011. godine. Obuka je bila namenjena službenicima zaposlenim u Ministarstvima, Vladinim agencijama i drugim telima Vlade Republike Srbije. Projekat je podržan od strane Fondacije Fridrih Ebert.

Vesti