12. May 2011.

Održana konferencija za medije "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji - SA4EU2"

Ljudski resursi jedan su od najznačajnijih uslova za bržu reformu i uspešan proces evropskih integracija Srbije, istaknuto je na konferenciji za novinare Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Beogradske otvorene škole koja je održana u Medija centru u sredu, 11. maja 2011. godine. Ovom prilikom, prisutnima su se obratili NJ.E. g. Nils Ragnar Kamsvog (Nils Ragnar Kamsvĺg), ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, dr Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i gđa Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole. 

„Iako Norveška nije članica EU, ona je članica Evropske ekonomske zone (EEA) koja pokriva većinu ekonomskih aspekata evropske saradnje. Norveška i norveška privreda na taj način imaju koristi od slobodne razmene dobara, kapitala, usluga i osoba u okviru cele teritorije EEA. Naše iskustvo je da smo iz ovog odnosa profitirali, i zbog toga je logično da podržavamo aspiracije Srbije i drugih zemalja u regionu da se pridruže EU“  izjavio je NJ.E. g. Nils Ragnar Kamsvog, ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji i dodao da iako je većina stanovnika Norveške na dva referenduma odbila puno učešće u EU, Vlada Norveške smatra da je EU od vitalne važnosti za mir i ekonomski razvoj u Evropi. „Mi smatramo da je naročito za zemlje Balkana, regiona koji je imao burnu prošlost, brza integracija sa Evropskom unijom veoma važna za mir, političku i socijalnu stabilnost, saradnju i ekonomski razvoj celog regiona, što je takođe naglašeno u “Beloj Knjizi” norveške saradnje sa Jugoistočnom Evropom, objavljenoj početkom aprila“ istakao je on i zaključio „Norveška će nastaviti da podržava izgradnju kapaciteta i reforme u Srbiji. Proces EU integracije pruža dobar okvir za potrebne refrome. Prioriteti norveške pomoći Srbiji u narednim godinama će biti: reforma javnog sektora uključujući reformu odbrane, sudstva i policije; dobra uprava i vladavina prava, sa fokusom na nezavisne regulatorne institucije kao sto su Revizorska agencija, Agencija za borbu protiv korupcije, Kancelarija zaštitnika građana; energija, životna sredina i klima; rodna ravnopravnost, prava žena, prava manjina i marginalizovanih grupa. Ove godine podrška Norveške Srbiji će biti vredna oko 13 miliona evra.“


„Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerima iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, u toku protekle dve godine je naprednim obrazovnim programima značajno doprinela unapređenju znanja naše uprave o politikama EU“, rekla je Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole. Ona je dodala da je 360 polaznika prošlo programe u kojima su mogli da se upoznaju sa novinama i primerima dobre prakse u oblasti institucija EU i procesa donošenja odluka, kao i politika EU u oblasti: informaciono-komunikacionih tehnologija, zdravstva, zaštite životne sredine i regionalnoj politici EU. Na petodnevnim studijskim posetama institucijama EU u Briselu 180 najboljih polaznika dodatno su unapredili svoja znanja i stekli nove kontakte neophodne za budući rad u procesu evropskih integracija Srbije.

Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije izjavila je da oba projekta značajno olakšavaju proces evropskih integracija Srbije jer polaznici pohađaju programe kojima unapređuju znanja o politikama EU i doprinose da i građani razumeju čitav proces. Ovakvi projekti garantuju uspeh budući da proizilaze iz međusektorskog partnerstva civilnog i javnog sektora. Ona je dodala da s obzirom na odlične rezultate koji su postignuti u proteklom periodu, Kancelarija će nastaviti da sa Beogradskom otvorenom školom izvodi slične aktivnosti i u narednom periodu kao i da podržava projekte koji doprinose bržoj integraciji Srbije u EU.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije i Beogradska otvorena škola pokrenuli su projekat „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“ sa ciljem da, kroz napredne programe obuke, ojačaju kapacitet lokalne, regionalne i državne uprave Srbije u procesu evropske integracije.

Projekat se izvodi uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, u okviru Programa bilateralne saradnje između vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Napredni programi obuke namenjeni su zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim ustanovama i organima čiji je osnivač Republika Srbija i koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces kreiranja i sprovođenja politika od značaja za proces evropske integracije Srbije.

Vesti