12. May 2011.

Svečana dodela sertifikata na projektu „Jačanje kapacita uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije organizovali su svečanu dodelu sertifikata polaznicima i polaznicama obrazovnih programa koji su realizovani u okviru  projekta „Jačanje kapacita uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“.  Svečanost je organizovana 11. maja 2011. godine u sali skupštine Stari Grad. Ovom prilikom, prisutnima su se obratili NJ.E. g. Nils Ragnar Kamsvog (Nils Ragnar Kamsvĺg), ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Ivana Đurić, načelnica odeljenja za komunikaciju I obuku  Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i gđa Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole.

 Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“ realizovali su Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u periodu od decembra 2008. do juna 2010. godine. Partner na ovom projektu je bila konsultantska kuća European Compnetence Ltd. Napredni program obuke prošlo je  360 polaznika, zaposlenih u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije.

 Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.   

 Projekat se realizovao kroz 5 obrazovnih programa koji su pružili napredna znanja i veštine vezane za institucionalni karakter, pravni poredak Evropske unije i proces kreiranja praktičnih politika kao i za najznačajnije sektorske politike EU, sa naglaskom na one praktične politike od posebnog značaja za lokalni i regionalni nivo.

Vesti