06. Jun 2011.

Održana panel diskusija: Orgnizacije civilnog drustva i lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u okviru sajma organizacija civilnog društva „Umrežavanje energije“, održanog na Trgu Nikole Pašića, 2-3. juna 2011. godine organizovao panel diskusiju na temu „Orgnizacije civilnog drustva i lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“.

 Integracija Srbije u EU je višeslojni proces duboke političke, ekonomske, pravne i socijalne transformacije zajednice u kojoj živimio. Koja je pozicija organizacija civilnog društva (OCD) u ovom procesu? Kako se izboriti sa svim  izazovima i istovremeno odigrati ključunu ulogu u ovom procesu? Kako istovremeno obezbediti odživost finansiranja aktivnosti OCD? Na koji način ostvariti održivu komunikaciju i saradnju sa organima javnih vlasti na svim nivoima? Kako do funkcionalnih mreža OCD u Srbiji?

 U razgovoru sa prisutnim gostima, partnerima iz nevladinog sektora, predstavnicima lokalne samouprave, državnih institucija, donatorske zajednice i medija odgovore na ova i druga pitanja dali su panelisti Nataša Savić Janjić, Odeljenje za komunikaciju i obuku, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije) i Vladimir M. Pavlović, Centar za evropske integracije, Beogradska otvorena škola.

Vesti