14. Jun 2011.

Održana konsultativna radionica u Kragujevcu na temu "Upravljanje otpadom od ee opreme"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole (BOŠ), Hajnrih Bel fondacija (HBS) i udruženje GM Optimist pokrenuli su projekat„Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog  sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“,  nastojeći da unaprede i osnaže započeti dijalog između javnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana.

Projekat će se sprovoditi u tri lokalne samouprave (Kragujevcu, Valjevu i Gornjem Milanovcu). Projekat je započet konsultativnom radionicom u Kragujevcu 31. maja 2011. godine na temu "Upravljanje otpadom od ee opreme", a iste su posvećene unapređenju politike upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme na lokalnom  nivou

Vesti