15. Jun 2011.

Održana završna konferencija na projektu Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert, predstavili su rezultate projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ u sredu 15. juna 2011. godine u Medija centru. Tokom godinu dana, koliko je projekat trajao, razvijeni su mehanizmi za dijalog između organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti u procesu evropskih integracija Srbije. Ovom prilikom predstavljen je zbornik radova praktičnih politika „Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ i dodeljeni su sertifikati predstavnicima OCD-a. Na konferenciji su govorili: Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, Jolanda San Hose, (Yolanda San Jose), šef prvog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji,  Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Mihael Erke (Michael Ehrke), direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu.

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerima iz Fondacije Fridrih Ebert, u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ uspela je da izgradi model za učešće organizacija civilnog društva u sprovođenju politike životne sredine u Srbiji, rekla je Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole. Ona je istakla da su u toku godinu dana realizacije projekta razvijene praktično političke preporuke za sistemsko i održivo uključivanje OCD-a u proces primene politike životne sredine, osnaženi njihovi kapaciteti kroz pažljivo pripremljenu metodologiju treninga o pisanju predloga za praktičnu politiku i javnom zagovaranju, i prenesena najbolja iskustva zemalja članica EU kroz primere dobre prakse. „Zbornik radova predstavlja jedan od značajnih rezultata projekta budući da se u njemu nalaze sažeti predlozi za praktičnu politiku koji se bave konkretnim izazovima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u procesu primene politike životne sredine, kao i mogućnostima učešća OCD u njihovom rešavanju“ dodala je Đukićeva.

Gđa Jolanda San Hose, šef prvog sektora operacija Delegacije EU u Srbijiistakla je da je Srbija već postigla značajan napredak u sprovođenju politike životne sredine u odnosu na prošlu godinu, posebno u oblasti usvajanja zakona koji se odnose na zaštitu vazduha od zagađenja, upravljanje otpadom i zaštitu prirode. „Srbija još uvek treba da usvoji čitav set pravila potrebnih za usvajanje evropskih standarda u oblasti životne sredine. Informisanje građana jedan je od važnih elemenata za formulisanje mera ove politike, a civilno društvo prepoznato je kao važan akter u društvenom, privrednom i političkom životu“, rekla je San Hose.

„Partnerski pristup aktera iz različitih sektora je ključni preduslov za primenu evropskih standarda i vrednosti u Srbiji“ izjavio je Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i dodao da su stručni kapaciteti OCD važan resurs za proces evropskih integracija kao i da organizacije vrše značajnu funkciju nadzora primene standarda i pravila EU na lokalnom nivou što princip partnerstva čini još značajnijim.

„Prenošenjem pozitivnih iskustava iz zemalja članica EU, predstavili smo mogućnosti za efikasnije rešavanje problema u oblasti životne sredine u Srbiji“, izjavio je Mihael Erke, direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu, i dodao da je uloga OCD, pored toga što su značajni partneri vlastima, i da se neprestano aktivno zalažu za pitanja iz oblasti životne sredine, jer politika životne sredine nije samo tehničko pitanje, već pitanje od suštinskog značaja za razvoj zemlje.

Vesti