27. Jun 2011.

Održana konsultativna radionica u Gornjem Milanovcu na temu "Upravljanje otpadom od ee opreme"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole (BOŠ), Hajnrih Bel fondacija (HBS) i udruženje GM organizovali su konsultaivnu radionicu na temu „Unapređenje politike upravljanja otpadom od elektronske i električke opreme na lokalnom nivou“. Radionica je održana 23. juna 2011. godine u Gornjem Milanovcu.

 Konsultativne radionice u Kragujevcu, Gornjem Milanovcu i Valjevu su deo projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog  sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“ koji izvode  Beogradska otvorena škola, Fondacija Hajnrih Bel i udruženje GM Optimist u saradnji sa pomenutim loklanim samoupravama.

 Na osnovu rezultata konsultativnih radionica i posebno kreiranog upitnika partneri na projektu će izraditi sažeti predlog praktične politike koji će ponuditi konkretne praktično-političke preporuke za uspešno upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme

Vesti