23. Sep 2011.

CEI na panel diskusiji „Uloga civilnog društva na putu ka EU“

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i projekat „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ organizovali su panel diskusiju pod nazivom „Uloga civilnog društva na putu ka EU“ u utorak, 20. septembra 2011. godine. Pomenuta panel diskusija predstavljala je završni dogadjaj u okviru projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ koji  je imao je za cilj da doprinese razvoju dubokog i trajnog dijaloga između civilnog sektora Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije. Ukupna vrednost sredstava iz fondova IPA 2007 i IPA 2008, kojima su podržana 32 projekta organizacija civilnog sektora, iznosila je 3,5 miliona evra. Glavne oblasti u kojima su bile aktivne nagrađene organizacije su: učešće građana u stvaranju i nadzoru javne politike, zaštita prava potrošača, borba protiv korupcije i sive ekonomije, podizanje standarda profesionalnosti, partnerstvo javnog i privatnog sektora, jačanje preduzetništva, zaštita životne sredine, ruralni razvoj, primena standarda EU u neformalnom obrazovanju, aktivno učešće mladih, zaštita ugroženih grupa i socijalna politika itd.

Na ovom skupu novinari i ostali učesnici imali su priliku da čuju i iskustva predstavnika organizacija civilnog sektora koje su u okviru javnog konkursa projekta dobili novčana sredstva za realizaciju projekata, a koja se odnose na ostvarene rezultate, stečena znanja, kao i poteškoće zabeležene prilikom realizacije projektnih aktivnosti.

U okviru završnog događaja organizovana je i izložba fotografija koje predstavljaju momente usnimljene tokom realizacije podržanih projekata organizacija civilnog društva, kao i postavka proizvoda i materijala koji su pripremljeni prilikom sprovođenja njihovih projektnih aktivnosti.

 

Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole kao jedan od predstavnika OCD koji je dobio sredstava za realizaciju projekta „Civilno društvo Srbije u procesu evropskih integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, predstavio je svoje rezulatate i iskustva u okviru pomenute panel diskusije. 

Vesti