28. Sep 2011.

Početak novog obrazovnog modula "Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i Fondacijom Konrad Adenauer pokrenuo je novi ciklus obuke „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“ u okviru projekta "Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija". Obuka će se realizovati u prostorijama Beogradske otvorene škole jednom nedeljno od 28. septembra  do 16. novembra 2011. godine.

Cilj obrazovog programa je da uputi polaznike i polaznice u osnove prava i političkog sistema Evropske unije, način i proces donošenja odluka unutar Evropske unije, te pravne mehanizme na kojima se temelji funkcionisanje Unije. Ideja je da polaznici dobiju jasnu sliku o odnosu nacionalnog i komunitarnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnom karakteru EU, načinima kojima se kreiraju i kojima se upravlja različitim politikama u EU i poziciji naših legislativnih aktera u čitavom ovom procesu. Poseban naglasak je stavljen na proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Vesti