02. Nov 2011.

Održana prva regionalna konsultativna radionica u Kragujevcu

 

U okviru projekta Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji, 1. novembra 2011.  godine u Kragujevcu  je održana prva regionalna konsultativna radionica.

Projekat realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridirh Ebert, Narodnom skupštinom Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Većem za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima Grada Kragujevac i Opštinom Medijana Grada Niša.

Konsultativnoj radionici prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva aktivnih u ovom regionu.

Konsultativna radionice se sastojala od uvodnih prezentacija na teme:

    -  Primena standarda i vrednosti Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti u Srbiji, Olivera Vitorović, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

    -  Ka energetski efikasnim zajednicama u Srbiji – prepreke i moguća rešenja, Miodrag Grujić, Gradska uprva Grada beograda – Uprava za energetiku

Nakon toga realizovana je SWOT analiza gde su učenici radionice analizirali: kapacitet lokalnih interesnih grupa za primenu standarda Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti; uspostavljanje održivog praktično-političkog okvira za energetski efikasne lokalne zajednice i korišćenje višestrukih pozitivnih uticaja unapređenja energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou – zaštita životne sredine, ekonomski rast i zapošljavanje.

Na poslednjem delu radionice Aleksandar Macura, nezavisni konsultant, održao je predavanje na temu Energetska efikasnost u Srbiji kao instrument za ekonomski rast, zapošljavanje i zaštitu životne sredine.

Naredna konsultativna radionica biće održana u Nišu 22. novembra 2011. godine.

Vesti