18. Nov 2011.

Održan prvi okrugli sto na temu Nova politika zapošljavanja

 

U okviru projekta Nova politika zapošljavanja, 17. novembra 2011.  godine u Beogradu  je održan prvi okrugli sto na istu temu.

Projekat realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridirh Ebert, Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj Vlade Republike Srbije.

Na temu Nova politika zapošljavanja govorili su:

  • Mihael Erke, direktor Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu;
  • Dragica Ivanović, načelnica odeljenja za aktivno zapošljavanje, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj Vlade Republike Srbije;
  • Dragana Radojičić,šefica odseka za ekonomska i socijalna pitanja, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije;
  • Jelena Manić, koordinatorka Centra za karijerno vođenje i savetovanje, Beogradska otvorena škola.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici organa centralne uprave, lokalnih samoupravama, Izvršnog veća AP Vojvodine i ustanova koji rade na poslovima koji su vezani za sprovođenje politike zapošljavanja u procesu evropskih integracija Republike Srbije.

Vesti