29. Nov 2011.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obuke „Osnovi prava i političkog sistema EU“

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima i polaznicama obrazovnog modula "Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“ u okviru projekta Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija, Centar za evropske integracije je 28. novembra 2011. godine uspešno je okončao obuku državne administracije za 2011. godinu.

Sve prisutne su pozdravili predstavnica Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, predstavnica Fondacije Konrad Adenauer i predstavnici Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Obrazovni modul "Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije“ realizovan je u periodu od 28. septembra do 28. novembra 2011. godine. Obuka je bila namenjena službenicima zaposlenim u Ministarstvima, Vladinim agencijama i drugim telima Vlade Republike Srbije. Projekat je podržan od strane Fondacije Konrad Adenauer.

Vesti