30. Nov 2011.

Održana treća konsultativna radionica u Novom Sadu

U okviru projekta "Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji", 29. novembra 2011. godine u Novom Sadu održana je treća regionalna konsultativna radionica.

Projekat realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridirh Ebert, Narodnom skupštinom Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Većem za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima Grada Kragujevac i Opštinom Medijana Grada Niša.

Konsultativnoj radionici prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva aktivnih u ovom regionu.

Konsultativna radionice se sastojala od uvodnih prezentacija na teme:

Primena standarda i vrednosti Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti u Srbiji, Olivera Vitorović, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

EE – prostorno planiranje u AP Vojvodini; Graditeljstvo i zaštita životne sredine – Dušanka Sremački, Pokrajinski sekretarijat z aurbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Vlade AP Vojvodine

- Energetska efikasnost u Srbiji kao instrument za ekonomski rast, zapošljavanje i zaštitu životne sredine, Aleksandar Macura, nezavisni konsultant

 

Nakon toga realizovana je SWOT analiza gde su učenici radionice analizirali: kapacitet lokalnih interesnih grupa za primenu standarda Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti; uspostavljanje održivog praktično-političkog okvira za energetski efikasne lokalne zajednice i korišćenje višestrukih pozitivnih uticaja unapređenja energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou – zaštita životne sredine, ekonomski rast i zapošljavanje.

Vesti