05. Dec 2011.

Održana prva regionalna konsultativna radionica u Ubu u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja“

U okviru projekta "Nova politika zapošljavanja Republike Srbije – prepreke i perspektive", 2. decembra 2011. godine u Ubu je održana prva regionalna konsultativna radionica.

Projekat realizuju Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije i lokalnom samoupravom Ub, Kraljevo i Beograd.

Projekat se sastoji iz tri jednodnevne regionalne radionice sa cilje da se zainteresovanim akterima na lokalnom nivou (predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, biznis sektora) predstave osnove nove politike zapošljavanja u Srbiji.

Konsultativnoj radionici prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva aktivnih u ovom regionu.

Konsultativna radionice se sastojala od uvodnih prezentacija na teme:

- Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020, Dragica Ivanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije

- Lokalni akcioni planovi zapošljavanja, Dušanka Milošević, nezavisni ekspert

- Politika zapošljavanja Republike Srbije i pretpristupni fondovi EU, Jelena Vasić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije

 

Nakon toga realizovana je SWOT analiza gde su učenici radionice analizirali kapacitet lokalnih interesnih grupa za primenu standarda Evropske unije u oblasti zapošljavanja.

Vesti