16. Dec 2011.

Održana konferencija: Energija promene – u susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji

U okviru projekta "Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji", 15. decembra 2011. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije u Beogradu održana je jednodnevna konferencija: Energija promene – u susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji.

Projekat  Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji, realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridirh Ebert, Narodnom skupštinom Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Većem za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima Grada Kragujevac i Opštinom Medijana Grada Niša.

Koji su najveći izazovi za efikasno sprovođenje energetske politike u Srbiji? Da li Srbija koristi sve svoje potencijale za veću energetsku efikasnost i proizvodnju energije iz alternativnih izvora energije? Kakvi izazovi stoje na putu usklađivanja energetske politike u Srbiji sa propisima i standardima koje Evropska unija propisuje u ovoj oblasti i kakva je uloga lokalnih aktera u tom procesu?

Odgovore na ova i brojna druga pitanja dali su učesnice konferencije u okviru dva panela:

Novi trendovi u energetskoj politici – Primeri dobre prakse, na kome su govorili:

Jan Širer – Lokalna samouprava za održivost

Aleksandar Kovačević – Oksfordski institut za studije enrgetike

Aleksandar Macura, nezavisni konsultant

Ka novoj energetskoj politici u Republici Srbiji – izazovi i mogućnosti, na kome su govorili:

Slobodna Petrović, Privredna komora Srbije

Miodrag Gluščević, Stalna konferencija gradova i opština

Mirko Popović, centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole

Olivera Vitorovic, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava, lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva

Vesti