23. Dec 2011.

Održana druga regionalna konsultativna radionica u Kraljevu u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja“

U okviru projekta "Nova politika zapošljavanja Republike Srbije – prepreke i perspektive", 22. decembra 2011. godine u Kraljevu održana je druga regionalna konsultativna radionica.

Projekat realizuju Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije i lokalnom samoupravom Ub, Kraljevo i Beograd.

Projekat se sastoji iz tri jednodnevne regionalne radionice sa cilje da se zainteresovanim akterima na lokalnom nivou (predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, biznis sektora) predstave osnove nove politike zapošljavanja u Srbiji.

Konsultativna radionice se sastojala od uvodnih prezentacija na teme:

- Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020, Dragica Ivanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije

- Lokalni akcioni planovi zapošljavanja, Dušanka Milošević, nezavisni ekspert

- Politika zapošljavanja Republike Srbije i pretpristupni fondovi EU, Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije

Konsultativnoj radionici prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva aktivnih u ovom regionu.

Vesti