01. Mar 2012.

Ućešće BOŠ-a na sastanku poverenika SKGO

Preko 60 poverenika Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), predstavnika gradova i opština članica organizacije, učestvovalo je u periodu od 27. do 29. februara 2012. godine na Paliću, na trodnevnom skupu u organizaciji Savetodavnog centra SKGO.

Prvog dana su predstavljeni programi i projekti koje sprovodi SKGO kao i projekti drugih partnerskih i donatorskih organizacija sa kojima SKGO sarađuje. Mirko Popović, ispred Beogradske otvorene škole (BOŠ) predstavio osnovne aktivnosti i ciljeve ove NVO sa akcentom na promociju i jačanje međusektorskih partnerstava u kreiranju i sprovođenju javnih politika u procesu evropskih integracija.

Preostala dva dana su bila predviđena za obuke poverenika SKGO i to na temu Privlačenje investicija kao i na temu Komunikacija između građana i lokalne samouprave putem socijalnih mreža/unapređenje vizuelnog identiteta i grafičkih komunikacija sa ciljem jačanja komunikacije sa građanima, turistima i investitorima.

Vesti