02. Mar 2012.

Učešće BOŠ-a na konferenciji Evropske fondacije za obuku

Predstavnica Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Nevena Jovanović, uzela je aktivno učešće na  konferenciji ’’Stručno obrazovanje i celoživotno učenje 2012–2020. u Srbiji: od opšte strategije do implementacije i međunarodne saradnje’’, kao izvestilac radne grupe o vođenju međunarodne saradnje sa aspekta različitih inicijativa i projekata.

Konferencija je realizovana od strane Evropske fondacije za obuku koja, na zahtev Ministarstva prosvete i nauke, podržava razvoj Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji 2012–2020 koja bi trebalo da bude usvojena krajem marta 2012. godine. Cilj konferencije bio je da pruži podršku Ministarstvu prosvete i Savetu Evropske fondacije za obuku u procesu transformacije Strategije u plan za primenu i aktivnosti koje će pratiti njeno donošenje.

Konferencija održana 1. i 2. marta u Beogradu, okupila je 35 učesnika iz različitih institucija koje su uklučene u trenutni razvoj i buduću primenu Strategije.

Vesti