06. Apr 2012.

Održan okrugli sto „Saradnjom do energetske efikasnosti“

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID) organizovali su okrugli sto „Saradnjom do energetske efikasnosti“ sa ciljem da predstavnike organizacija civilnog društva upoznaju sa sadržajem Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini i mogućnostima  da u svojim lokalnim zajednicama pomognu što boljem ostvarenju ciljeva koji su ovom uredbom postavljeni. Okrugli sto održan je u EU Info Centru, u četvrtak, 5. aprila 2012. godine.

Prepoznajući značaj odgovornog upravljanja resursima u lokalnim zajednicama, predstavnici organizacije civilnog društva pozdravili su odluku Vlade Republike Srbije da Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja projekata unapređenje energetske efikasnosti u 2012. godini  unapredi energetsku situaciju u Srbiji. Kao spona između građana i javnih vlasti, organizacije civilnog društva doprinose povećanom građanskom učešću u procesu donošenja odluka i sprovođenja lokalnih razvojnih politika, podizanju javne svesti o značaju i hitnosti unapređenja energetske efikasnoti, ali su  spremne i da podele odgovornost i pomognu realizaciji svih onih aktivnosti javne uprave koje vodi unapređenju kvaliteta života građana.

Predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Stalne konferencije gradova i opština, kao i relevantni nezavisni eksperti u oblasti energetske efikasnosti i predstavnici organizacija civilnog društva istakli su neophodnost odgovornog vođenja energetske politike, zasnovanog  na umanjenju zavisnosti od fosilnih goriva, unapređenju korišćenja obnovljivih izvora energije, uvažavanju savremenim tehničkih i tehnoloških rešenja i uključivanju svih relevantih aktera u proces reformisanja energetskog sektora u Srbiji.

Okrugli sto organizovan je u okviru CeSID-ovog projekta “Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou”.

Vesti