23. Apr 2012.

Studijska poseta Briselu u okviru obrazovnog programa "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU"

U okviru obrazovnog programa "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" na projektu "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” organizovana je studijska poseta Briselu za 30 polaznika, u periodu od 17. do 21. aprila 2012. godine. Projekat realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i the Brussels Office-a.

Tokom petodnevnog boravka u Briselu selektovani polaznici i polaznice obrazovnog programa "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" imali su priliku da slušaju predavanja ključnih eksperata i donosioca odluka iz Evropske unije i posete najvažnije institucije Evropske unije.

Vesti