18. Jun 2012.

Organizovan trening jačanja kapaciteta na temu "Evaluacija programa i politika"

Trening jačanja kapaciteta na temu "Evaluacija programa i politika", za predstavnike partnerskih organizacija u okviru projekta "Znam kako da delujem", održan u periodu od 13. do 15. juna 2012. godine, u prostorijama Beogradske otvorene škole. Trening je vodio prof. dr Futo Peter, sa Corvinus Univerziteta iz Budimpešte.

 

Tokom ove trodnevne obuke, predstavnici partnerskih organizacija, upoznali su se sa metodologijom evaluacije programa i politika, u cilju jačanja njihovih kapaciteta za uspešnu implementaciju ovog i predstojećih projekata, kao i daljeg multiplikovanja stečenih znanja.

Vesti