28. Jun 2012.

Održana sednica Nacionalnog Konventa o EU posvećena finansiranju politike životne sredine u Srbiji

Sednica radne grupe Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji posvećena finansiranju politike životne sredine u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou, održana je u utorak 26. juna 2012. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru projekta "Znam kako da delujem". Projekat realizuje Evropski pokret u Srbiji i Beogrdska otvorena škola u partnerstvu sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNECOOP.

Na sednici se raspravljalo o neodrživosti postojećeg sistema finansiranja politike životne sredine u Srbiji i praktičnim problemima u funkcionisanju Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i lokalnih eko-fondova. Nedovoljna saradnja lokalne samouprave sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, kao i nedovoljna uključenost organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u ovoj oblasti, samo su neki od izazova koji su identifikovani kao prepreke uspostavljanju efikasnog i efektnog sistema finansiranja politike životne sredine u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je međusobnoj usaglašenosti eko-fondova i transparentnosti njihovog rada.

Konkretni predlozi i preporuke za unapređenje sistema finansiranja životne sredine na lokalnom i nacionalnom nivou, zaključeni na Nacionalnom konventu, naknadno će biti uobličeni i u formi sažetog predloga za praktičnu politiku distribuirani ključnim donosiocima odluka u ovoj oblasti, ali i svim drugim akterima relevantnim za procese kreiranja i sprovođenja politike životne sredine u Srbiji.

Vesti