02. Jul 2012.

Realizovan četvorodnevni diskusioni forum

Obrazovne aktivnosti u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ koji realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uz podršku Fonda za otvoreno društvo započete su dikusionim forumom koji je održan od 27 – 30. juna 2012. godine u Beogradu.

U četvorodvodnevnom edukativno-konsultativnom forumu na temu „Usvajanje evropskih modela za unapređenje građanskog učešća u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u lokalnim zajednicama” učestvovalo je 20 predstavnika organizacija civilnog društva.  

Polaznicima su predstavljene osnovne postavke Kodeksa dobre prakse za civilno učešće u procesu odlučivanja i načina na koji se one mogu primeniti za građansko učešće u osmišljavanju i primeni politike životne sredine (nivoi učešća građana, koraci u procesu donošenja političkih odluka i konkretni vidovi građanskog učestvovanja). Pored ovoga na forumu se razgovaralo i o pravnom okviru i mehanizmima za pristup informacijama i unapređenju komunikacije između građana, civilnog društva, kao i o instrumentima koji su na raspolaganju udruženjima prilikom učešća u proceni uticaja na životnu sredinu.

Dalje aktivnosti na projektu polaznici će nastaviti kroz onlajn aktivnosti u cilju  izrade održive platforme za učešće javnosti u osmišljavanju i primeni politike životne sredine na lokalnom nivou.

Vesti