05. Jul 2012.

Održan trening "Za energetski održive lokalne zajednice"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert pokrenuo je projekat "ReEnergija - za energetski održive lokalne zajednice" 4. jula 2012. godine.

Projekat će se realizovati kroz tromesečni intezivni trening i onlajn obuku polaznika, koji su predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i medija. Cilj je da se kroz interakciju analiziraju i izrade praktično-politička rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou.

Iz procesa pristupanja Evropskoj uniji proizilaze brojne obaveze koje svoje implikacije imaju i u energetskom sektoru Srbije. Međutim, to nije isključivo stvar centralne, vladine politike, već je neophodno da se u proces efikasnijeg korišćenja energetskih resursa, tamo gde je to moguće, uključe i lokalne samouprave.

 

Za prvu polovinu novembra Beogradska otvorena škola najavljuje diskusioni forum, kada će se predstaviti rezultati projekta i tri praktično-političke analize.

Vesti