24. Aug 2012.

Održan okrugli sto Usvajanje evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Gradskom upravom grada Kragujevca i udruženjem Volonterski centar Kragujevac, organizovali su okrugli sto Usvajanje evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji, u Skupštini grada Kragujevca.

Na okruglom stolu, prisutnima su se obratili: Zoran Sretić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Danijela Božanić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Mirko Popović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

''Visok nivo zaštite i kvaliteta životne sredine jedan je od ciljeva definisanih osnivačkim aktima Evropske unije (EU), zajedno sa načelom održivog razvoja i integracije zaštite životne sredine u sve sektorske, razvojne politike'', rekao je Zoran Sretić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Sretić je dodao da je Srbija, u brojnim domenima politike životne sredine, sprovođenje usklađenog zakonodavstva poverila lokalnoj samoupravi (upravljanje komunalnim otpadom, primena postupaka procene uticaja, izdavanje integrisanih dozvola itd.), kao i to da postoji značajan infrastrukturni deficit u Srbiji u odnosu na EU i obavezujuće zahteve direktiva EU.

''Analizirajući EU Paket za klimu i energiju, evidentno je da njegovo sprovođenje zahteva niz kordiniranih i kontinuiranih akcija, što podrazumeva saradnju svih zainteresovanih strana'', naglasila je Danijela Božanić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i dodala da ispunjenje osnovnih zahteva EU u oblasti klime i energije može osigurati plasiranje domaćih proizvoda na tržištu EU i na taj način opstanak i pozitivno poslovanje domađih firmi i preduzeća.

''Zaštitom životne sredine se ne bavimo zbog Evropske unije, već zbog nas samih'', izjavio je Mirko Popović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. On je naglasio da, usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti životne sredine u Srbiji zahteva uključenost građana u procese donošenja važnih odluka u ovoj oblasti i dodao da je pravo na zdravo životno okruženje i punu informisanost o stanju životne sredine zagarantovano Ustavom. Popović je podsetio i na na to da su državni organi na lokalnom i centralnom nivou u obavezi da, na zahtev građana, pruže potpune informacije o stanju životne sredine .

Okrugli sto realizovan je u okviru završne faze projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, koji zajedno realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Vesti