01. Sep 2012.

Podrška pretučenim eko-aktivistima

Grupa organizacija civilnog društva "Brana", među kojima je i Beogradska otvorena škola, uputila je na konferenciji u Medija Centru podršku Esadu i Amelu Kurbegoviću iz OGD „Prijatelji Brodareva“  koji su u prostorijama Opštine Prijepolje 15. avgusta 2012. pretučeni na javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu hidrocentrala na Limu.

Aktivisti Grupe smatraju da su Esadu i Amelu Kurbegoviću ovim događajem ugroženi pravo na život i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta.

Oni insistiraju na poštovanju Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i podsećaju da se u slučaju izgradnje hidrocentrala na Limu radi o neodrživom i ekološki neodgovornom planu. Osim toga, time bi bio prekršen Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih Nacija o promeni klime kojim je zabranjena izgradnja viskih brana, koje se ne smatraju postrojenjima za dobijanje obnovljivih izvora energije.

Grupa organizacija "Brana" će svoje aktivnosti u okviru ovog događaja nastaviti uličnom akcijom kojom će nadležnim institucijama, kompanijama, medijima i građanima ukazati na stalnu potrebu brige o životnoj sredini.

Vesti