12. Oct 2012.

Organizovana svečana dodela sertifikata polaznicima obrazovnih programa u okviru projekta SA4EU2

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije organizovali su svečanu dodelu sertifikata polaznicima i polaznicama obrazovnih programa koji su realizovani u okviru  projekta „Jačanje kapacita uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“.  Svečanost je organizovana 11. oktobra 2012. godine u Svečanoj sali skupštine Stari Grad. Ovom prilikom, prisutnima su se obratili NJ.E. g. Nils Ragnar Kamsvog (Nils Ragnar Kamsvĺg), ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i gđa Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uspešno su realizovali projekat „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji - SA4EU2". Realizacija projekta započela je u oktobru 2010. godine kao nastavak prethodno, uspešno realizovanog, projekta „Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju – SA4EU“ započetog decembra 2008. godine.

Polaznici naprednog programa obuke u okviru projekta su zaposleni u lokalnim samoupravama, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim ustanovama i organima čiji je osnivač Republika Srbija i koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces kreiranja i sprovođenja politika od značaja za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU).

Nakon četiri godine izvođenje projekta (decembar 2008 – oktobar 2012) uspeli smo da:

Realizujemo 9 obrazovnih programa:

  1. Institucije EU i procesi donošenja odluka,
  2. Politika EU u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija,
  3. Politika EU u oblasti zdravstva,
  4. Politika EU u oblasti životne sredine,
  5. Regionalna politika EU,
  6. Politika EU u oblasti ruralnog razvoja,
  7. Politika EU u oblasti energetike,
  8. Politika EU u oblasti zapošljavanja,
  9. Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU;

Obučimo 780 zaposlenih u lokalnim samoupravama, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim javnim institucijama i omogućimo im da steknu relevantna i primenjiva znanja o funkcionisanju i delovanju EU u oblastima i politikama od značaja za proces evropske integracije Srbije;

Organizujemo 12 petodnevnih studijskih poseta institucijama EU u Briselu za 360 odabranih polaznika, umrežavajući ih tako sa predstavnicima institucija EU, kao i ekspertima i najznačajnijim akterima u specifičnim sektorskim politikama EU;

Kreiramo obrazovnu platformu, posebno dizajniran softverski paket  za interaktivnu i kontinuiranu obuku državnih službenika, koja je postala jedinstven virtuelni prostor za razmenu ideja, izgradnju partnerstava i informisanje o procesu evropskih integracija i kreiranja praktičnih politika od značaja za razvoj lokalnih zajednica u Srbiji;

Uspostavimo saradnju sa 140 lokalnih samouprava u Srbiji čiji su zaposleni uzeli aktivno učešće u različitim obrazovnim programima;

Unapredimo saradnju i izgradimo partnerstva sa 12 stranih ekspretskih timova  koji su preneli polaznicima iskustvo i praksu EU iz oblasti životne sredine, ruralnog razvoja, energetike, zapošljavanja, zdravstva, informaciono-komunikacionih tehnologija, regionalne politike, kao i znanja vezana za institucije EU, proces donošenja odluka i veštine upravljanja projektnim cikulusom;

Doprinesemo boljoj koordinaciji i komunikaciji između ministarstava i vladinih institucija u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji;

Čvršće povežemo institucije centralnog nivoa uprave sa lokalnim samoupravama, unapredimo njihovu komunikaciju i obezbedimo bolju primenu evropskih standarda i propisa i učinimo proces evropskih integracija bližim i vidljivijim građanima Republike Srbije.

Vesti