23. Nov 2012.

Održano zasedanje Radne grupe „Životna sredina“


Sednica Radne grupe „Životna sredina” Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „Budućnost energetske politike Srbije“ održana je u Centru za kulturu u Lazarevcu, 23. novembra, 2012. kao sastavni deo projekta „Znam kako da delujem“ (KnowHow2Act) koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacijom UNECOOP, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Osnovni cilj projekta jeste da  poboljša i poveća učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije.

O postojećim i predstojećim strategijama u energetskom sektoru u Srbiji, sa posebnim osvrtom na učešće stručne, ali i šire javnosti u kreiranju politika u ovom sektoru govorili su: Vladan Zdravković, državni sekretar za životnu sredinu, Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije, Aleksandar Kovačević, nezavisni konsultant, Nataša Đereg, ispred Udruženja Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Slađana Jevremović, potpredsednica Odbora za energetsku efikasnost, Stalne konferencije gradova i opština, Ivana Radojković, ispred kompanija Biogrin Enerdži, Vladimir M. Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Aleksandar Simić, ispred Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, RB Kolubara. Interni ekspert Radne grupe je Aleksandar Macura, a moderator skupa bio je Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji.

Detaljni izveštaj Sednice Radne Grupe možete preuzeti ovde.

Vesti