27. Nov 2012.

Organizovan Diskusioni forum ReEnergija - za energetski održive lokalne zajednice

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacije Fridrih Ebert organizovali su Diskusioni forum „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, 27. novembra 2012. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine.

Zašto je Srbiji potrebna nova energetska politika? Kakva je budućnost energetske politike i upotrebe obnovljivih goriva u Srbiji? Zašto je energetsko planiranje ključni element razvoja lokalnih zajednica? Ovu su samo neka od pitanja koja su bila razmotrena na Diskusionom forumu.

Tokom Foruma predstavljen je i zbornik radova Održivo energetsko upravljanje na lokalnom nivou” kao rezultat projekta „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“ čiji je osnovni cilj bio da ispita postojeće stanje efikasnog korišćenja prirodnih resursa u Srbiji i mogućnosti za razvoj aktivnog i odgovarajućeg odgovora lokalnih zajednica, zasnovanog na iskustvu i praksi Pakta gradonačelnika.
Elektronsko izdanje zbornika radova polaznika projekta „Održivo energetsko planiranje na lokalnom nivou“ možete preuzeti na sajtu Centra za evropske integracije Beogradske otvorene skole u okviru sekcije PUBLIKACIJE.

Diskusioni forum jeste završna aktivnost na projektu „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“ čiji je osnovni cilj bio da ucesnike projekta, kao i sve  zainteresovane aktere koji se bave energetskim pitanjima na lokalnom nivou (predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i medija): upozna sa okvirom politika EU za efikasnim korišćenjem resursa; razvije praktično-politički okvir za upravljanje energijom na lokalnom nivou, koristeći model Održivog energetskog akcionog plana, razvijenog od strane Pakta gradonačelnika; predstavi obaveze koje proističu iz procesa pristupanja EU i implikacije na energetski sektor u Srbiji. 

Vesti