29. Nov 2012.

Održan konsultativni sastanak u Užicu posvećen finansiranju politike životne sredine na lokalnom nivou

Konsultativni sastanak „Ka odgovornom i otvorenom procesu programiranja i raspolaganja sredstvima iz opštinskih fondova za životnu sredinu“ održan je 28. novembra u Užicu. Ovaj konsultativni sastanak predstavlja rezultat inicijative za odgorovono i otvoreno kreiranje politike životne sredine u Srbiji koju je pokrenula Beogradska otvorena škola okviru projekata „KnowHow 2Act“  i „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ . Konsultativni sastanak u Užicu je organizovan u saradnji Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“, Aarhus centrom iz Kragujevca i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Mirko Popović (Beogradska otvorena škola) koji je predstavio aktivnosti na projektima, ukazao je na neophodnost izgradnje partnerstava između državnih institucija i civilnog društva. Ljubinka Kaluđerović (Stalna konferencija gradova i opština – savez gradova i opština Srbije) govorila je o upravljanju opštinskim fondom za životnu sredinu i učešću javnosti u praćenju raspolaganja sredstvima iz fonda. Gospođa Kaluđerović je skrenula pažnju na probleme koji mogu nastati kao posledica paketa novih zakonodavnih insturmenata kojima je uređena oblast finansiranja politike životne sredine. Iskustva Fonda za zaštitu životne sredine u Užicu prikazao je gospodin Miladin Pećinar (šef Službe Fonda za zaštitu životne sredine iz Užica). On je skrenuo pažnju na probleme koje lokalna samouprava ima prilikom realizacije planova za unapređenje i zaštitu životne sredine kao i kod trošenja nameskih sredstava. Srđan Mtović (Aarhus centar Kragujevac) predstavio je modele odluka za uspostvaljanje Zelenih saveta na nivou loklanih samouprava. Slobodan Ocokoljić (Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole) je predstavio model savetodavne radne grupe za unapređenje životne sredine na lokalnom nivou i istraživanje koje je BOŠ sproveo u vezi sa uspostavljanjem konsultativnih tela pri loklanim samoupravama.

Učesnici konsultativnog sastanka jednoglasno su se složili da je uspostavljanje savetodavnih tela, koja će biti sačinjena od predstavnika lokalne samouprave, civilnog društva, privrednog sektora i akademske zajednice, neophodan element za unapređenje životne sredine. Gospodin Miloš Radojević, viši savetnik za životnu sredinu u RRA Zlatibor, predstavio je aktivnosti Odbora za životnu sredinu, koji okuplja predstavnike svih lokalnih samouprava u Zlatiborskom okrugu.   

Tokom sastanka vođena je živa diskusija u vezi sa upravljanjem opštinskim fondovima za životnu sredinu i predloženim modelima Savetodavnih grupa za unapređenje životne sredine. Predstavnici OCD i opštinskih organa iz Arilja, Čajetine, Priboja, Užica i drugih opština Zlatiborskog okruga izneli su svoje zamerke, primedbe i praktična iskustva u vezi sa pitanjima iz ove oblasti. Sveobuhvatna rasprava imala je za cilj da unapredi predstavljene modele i da pruži rešenje za funkcionalne savetodavne grupe. U atmosferi punoj razumevanja učesnici su kroz diskusiju tražili odgovore na sve nedoumice u vezi sa procedurama, pravima i obavezama proisteklih iz postojećih zakonskih rešenja i već uspostavljenih modela građanskog učešća u procesu donošenja odluka.

Vesti